Reklamasjonstakst

Hvis du har oppdaget at det foreligger en mangel, feil, skade eller utført dårlig handverk, må du reklamere så raskt som overhodet mulig. Reklamerer du for sent, kan du i verste fall miste retten til å gjøre kravet ditt gjeldende i en evt. rettsak.
 
Reklamasjonstaksten utføres som en uavhenging rapport fra takstmannen. Den absolutte reklamasjonsfristen er fem år. 
Takstmann Erik Laursen Reklamasjonstakst- Sarpsborg - Fredrikstad - Halden - Moss

Trenger du en takstmann?

Ta kontakt med meg for et godt tilbud!